مشاور امور مالیاتی، از شاخه‌های مشاوره است و به فردی آموزش دیده در امور مالی و حسابداری اطلاق می‌شود که دارای شناخت عمیق از حقوق مالیاتی می‌باشد. خدمات یک مشاور مالیاتی اغلب به منظور به حداقل رساندن میزان مالیات در چارچوب قانون می‌باشد.در قانون کشور ایران توسط قانون گذار منابع مختلفی برای اخذ مالیات تعریف شده است که میتوان به مالیات اشخاص حقیقی،حقوقی،سر قفلی،ارث،نقل و انتقال املاک,حقوق،مالیات بر ارزش افزوده و ... اشاره کرد.هر کدام از این موارد دارای پیچیدگی های زیاد در مواد قانونی و تبصره ها و بند های قانونی هستند و همچنین به طور مداوم در حال تغییرات و الحاق تبصره های جدید هستند.
مشاوره در حوزه تامین مالی
مشاوره در زمینه کاربرد قوی ترین کنترل داخلی در کلیه ی واحد شاملک حسابداری، انبار، بازرگانی، تولید، کنترل کیفیت و ...